Sådan virker hypnose

Formålet med hypnosebehandling er at påvirke underbevidstheden, så den samarbejder med bevidstheden i stedet for at modarbejde den. Hypnosebehandling er behageligt, uden nogen form for skadelige bivirkninger, og som regel virker den meget hurtigt og effektivt. Derfor bruger lægevidenskaben i stigende grad hypnosebehandling overfor nervøse og psykiske lidelser – med glimrende resultat.

I dag er hypnose en videnskab, men allerede for årtusinder siden kendte ældgamle folkeslag til hypnosens gode virkninger, selvom man dengang troede, det var en overnaturlig trolddom. Det er det naturligvis ikke.

Den danske hypnoseforsker, Poul Thomsen, giver følgende beskrivelse af hypnose: ”hypnose er en tilstand af psykisk og fysisk afslapning, hvorunder kritik og dømmekraft i højere eller mindre grad neddæmpes, og hvorunder hypnotisøren er i kontakt med de ubevidste kræfter, som styrer både fysiske og psykiske funktioner, således at påvirkningen heraf kan ske.

Den tyske hypnoseekspert, Doktor Ludwig Mayer, der særlig er kendt for sin forskning i, hvordan hypnose kan bruges til at bekæmpe sygdomme, definerer hypnose således: ”Hypnose er en tilstand af forøget modtagelighed, som fremkaldes ved, at hypnotisøren ved hjælp af suggestion vækker bestemte forestillinger hos den, der hypnotiseres. Hypnosen er ikke en søvntilstand. Man kan bedre betegne det således, at hele tankemekanismen under hypnose befinder sig i en tilstand af øget spænding, og denne spænding koncentreres nu i forbindelse med selve hypnosetilstandens intensitet omkring de ønskede suggestioner.

Man kan sammenligne hypnose med det, vi alle har prøvet: At falde i staver. Dvs. at vi en kort tid er så optaget af bestemte tanker, at vi næsten ikke mærker omgivelserne. Vi samler i udpræget grad vores tanker om et begrænset emne. Sådan virker hypnose – det varer bare lidt længere tid.

Under hypnosen hviler de ydre dele af hjernen sig, og hypnotisøren kan påvirke underbevidstheden.

Dels for at få mellemhjernens funktioner tilbage til det normale, dvs. alle de ubevidste, fysiske funktioner – og dels for at påvirke den mentale tilstand i positiv retning, så klienten også psykisk får det bedre.


Sådan føles det at blive hypnotiseret

Der er ikke noget mystisk eller dramatisk ved at være i hypnose. Du bliver normalt lidt sløret i bevidstheden, men du kan hele tiden fælge med i, hvad der forgår omkring dig. Du føler dig godt tilpas og afslappet – måske så afslappet, som du aldrig har gjort før. Og du kan altid afbryde en behandling. Det er således en udbredt misforståelse, at den hypnotiserede mister bevidstheden og falder i en søvnlignende dvale. Det er en tilstand, der er kendt fra show-forestillinger, men det har intet med den lægelige hypnosebehandling at gøre. Ganske vist kan hypnotisøren godt få dig til at falde i søvn, men søvnen er ikke det samme som hypnose. Den er blot en måde af få dig til at reagere på, ligesom mange andre reaktioner. Men søvn bruges sjældent ved behandling af nervøse og  psykiske lidelser.

Af og til kan den hypnotiserede føle en sovende fornemmelse i enkelte legemsdele, men det fortager sig hurtigt. Efter behandlingen er patienten fuldstændig klar, og alle sanser fungerer normalt.

Nogle patienter er lidt ængstelige og spørger, om der er risiko ved at blive hypnotiseret. Svaret er absolut NEJ. Der er ingen fare ved hypnosebehandling, når hypnotisøren er erfaren.


Sådan forgår det

Først taler hypnotisøren med patienten, for at finde ud af, hvilke lidelser og problemer, det drejer sig om. Herefter tilrettelægges de nødvendige påvirkninger (suggestioner), og hypnosebehandlingen starter.

Patienten lægger sig mageligt tilrette, og nu starter samarbejdet. Det er en fejl at tro, at patienten nu kan overlade de hele til hypnotisøren. Det er absolut nødvendigt for et godt resultat, at patienten helt og fuldt går ind for et samarbejde med hypnotisøren og har hele sin opmærksomhed rettet mod det hypnotisøren forlanger af vedkommende. Det er ikke nødvendigt at patienten tror fuld og fast på, at behandlingen hjælper – men det er af afgørende betydning, at han eller hun retter sig nøje efter anvisningerne. Den påvirkning, der skal hjælpe patienten, afhænger nemlig ikke kun af hypnotisørens evner, men i lige så høj grad af patientens evne og vilje til at samarbejde.

Afslapningen, som følger med behandlingen, er ikke et mål i sig selv. Det er midlet til at samle opmærksomheden. Om afslapningen er total eller delvis er underordnet, bare klienten gør sit bedste.


Næsten alle kan hypnotiseres

De fleste mennesker kan hypnotiseres. Det er en ganske naturlig egenskab. Videnskaben anser 95 procent af befolkningen for at være modtagelige. Men kun de færreste har virkelig prøvet, og et flygtigt forsøg under et hypnoseshow giver intet begreb om, hvorvidt man er modtagelig for hypnose eller ej.

Det er en udbredt – men helt forkert – opfattelse, at det især er mennesker med svag vilje eller intelligens, der kan hypnotiseres. Tværtimod. Intelligente mennesker med en stærk vilje er som regel modtagelige for hypnotisk behandling fordi de bedre forstår hvad hypnotisøren forventer af samarbejdet.

Ingen kan hypnotiseres imod sin vilje, og ingen går bagefter rundt i en slags hypnotisk tilstand. Når behandlingen er afsluttet, er vedkommende helt sig selv.

Kontaktinformation

JEAN FELIX HYPNOSE

Grønnegade 24
7100 Vejle, Denmark


Tlf: 40 73 16 23

E-mail: info@jeanfelixhypnose.dk


Træffes efter aftaleIndhold

Hvorfor vælge hypnose?

"Underbevidstheden er den stærkeste magt i vores psyke. Derfor kan man ikke blot tage sig sammen og blive rask. Der må andre metoder til, som kan påvirke underbevidstheden og ændre reaktionerne. 

Det er hypnosebehandling særdeles velegnet til.

                                                                                                  "Jean Felix"   

Copyright © 2022 Jean Felix

Design og udvikling Acaao