Disse lidelser kan behandles med hypnose

De fleste organiske lidelser har et psykisk moment, som hypnose kan afhjælpe og fremskynde behandlingen af. Endvidere hjælper hypnosebehandling mod de mest almindelige psykiske lidelser:

Angst, mindreværdskomplekser, lampefeber, eksamensangst.

Depression og træthed, humør, energi og arbejdsevne, psykiske eftervirkninger af nervesammenbrud, hjernerystelse etc.

Tvangsneuroser, tvangstanker, forbier, angst for ansvar, åbne pladser, snavs, mørke etc.

Søvnløshed, indsovning, søvnens længde og dybde.

Seksuelle forstyrrelser, impotens, frigiditet, unormale menstruationer etc.

Talelidelser

Fordøjelsesforstyrrelser, forstoppelse, diarre, mave- og tarmkatar, mavesår, tarmsår, unormal mavesyre, nervøse mavesmerter, opkastning, kvalme etc.

Kredsløbsforstyrrelser, nervøs hovedpine, migræne, svimmelhed, nervøse hjertesmerte, forhøjet blodtryk, dårligt blodomløb etc.

Åndedrætsforstyrrelser, astma, nervøs bronkitis etc.

Funktionelle krampetilstande og lammelser, gangforstyrrelser, rysten, tvangsbevægelser etc.

Unormale tilstande i hudens kirtler og blodkar, rødmen unormal svedafsondring, visse former for eksem og uren hud.

Psykiske konflikter påvirker kroppen

Når mennesker udsættes for konflikter – bekymringer, sorger, skuffelser, frustrationer og lignende - tærer det på de psykiske kræfter. Mange har så stort et overskud, at de kan modstå angrebet og genoprette den psykiske balance. Andre har et følsomt sind. Og hvis påvirkningen er stærk, for eksempel et chok, eller hvis påvirkningen strækker sig over lang tid, er der risiko for, at der opstår komplikationer af både psykisk og fysisk art.

Presset forstyrrer den mentale balance, og nogle mennesker oplever stærke følelsesmæssige reaktioner som gråd, raseri, modløshed osv. Andre får ikke afreageret på denne måde – eller måske kun delvist. Derfor søger det psykiske pres udløsning på andre måder. Det kan være angst eller depressioner – men det kan også være reaktioner i kroppen.

De kropslige reaktioner kan komme fra hjertet (nervøs hjerterytme eller smerte), fra åndedrætsfunktionen (åndenød, astma), maven (forstoppelse, diarre, mavesår) eller fra hjernen (nervøs hovedpine). De psykiske funktioner, som styres af mellemhjernen, virker altså som sikkerhedsventil. Det er underbevidstheden, der reagerer.

Når viljen giver fortabt

Uanset, hvor stærk en vilje, det enkelte menneske har, er der reaktioner, vi ikke er herre over. Det kan være de fysiske reaktioner på det psykiske pres, der er beskrevet i forrige afsnit. Reaktionerne er overhovedet ikke usædvanlige eller unormal. Tværtimod. De overfører blot et mentalt pres fra sindet til kroppen.

Vi kender det alle sammen, uden at have tænkt nærmere over det, og uden at det er ført til en nervøs lidelse.

Hvem har ikke prøvet at rødme, selv om man vil give alverden for ikke at gøre det. Rødmen er simpelthen en følelsestilstand (du er forlegen, genert eller føler skam) der overføres til kroppen. Gennem underbevidstheden påvirkes blodkarrene i huden, så de udvider sig unormalt. Herved bliver huden rød. Omvendt kan man blive ”bleg af skræk”, når blodkarrene trækker sig sammen.

De fleste har nok også prøvet at få hjertebanken eller mavekneb ved stærke sindsbevægelser. Alle disse reaktioner i kroppen stammer fra psyken, og ikke nok så stærk en viljeindsats kan standse dem. Organismen påvirkes af underbevidstheden, som ligger uden for viljens herredømme.

Sådan udvikles en neurose

Under visse betingelser kan et psykisk pres udvikle sig til en neurose. Det sker, når længere tids nervøse lidelser og måske fysiske reaktioner bliver permanente. Det kan der være mange grunde til. Måske er det spekulationer og bekymringer. Det kan også være uheldige arbejds- eller familieforhold. Men det kan også skyldes, at man tvinges til at fortrænge primitive drifter fra mellemhjernen, fordi de støder mod både ens egne og samfundets opfattelse af fornuft, moral og love. Du kan for eksempel føle had og bagefter være nødt til at nedkæmpe følelsen, fordi den ikke passer ind i dine egne moralske overvejelser. Men fortrængningen af denne primitive drift kan i visse tilfælde give neurotiske komplikationer.

Det er ikke skaberi

Tag dig nu sammen.

Det er noget skaberi

Denne fejlagtige reaktion møder man tit.

Hvis en neurotisk tilstand først er etableret, vil den som regel fortsætte, selv om grunden til den ikke mere er til stede. Det skyldes ofte, at patienten har en neurotisk forventning om noget dårligt. Om at historien gentager sig. En såkaldt betinget refleks.

Det står de fleste – selv patientens nærmeste – uforstående overfor. Den nervøse tilstand opfattes som skaberi, og der er masser af gode råd om at tage sig sammen. Men nok så mange ærlige forsøg på at tage sig sammen, virker ikke. For det er ikke skaberi. Trods den bedste vilje til at blive rask, kan patienten som regel ikke selv påvirke sin tilstand i nævneværdig grad gennem en viljestyrke. Angsten ligger dybt i underbevidstheden og bliver tit forværret, hvis man sætter sin vilje ind mod den. Dermed samler man jo sin opmærksomhed mod angsten, og derved bliver konflikten i sindet forværret.

Underbevisheden er stærkest.

Appetitkontrol

Hypnosebehandlinger er til stor hjælp hvis du ønsker at tabe dig. Jeg hjælper dig til at overholde den diæt du benytter dig af og får dig til at spise mindre til måltiderne og mellem måltiderne. Samtidig behandles din eventuelle trang til søde sager ved behandlingerne.

Du skal forvente 1 behandling om ugen i 4 uger og derefter 1 behandling hver 14. dag, til du kan klare dig selv.

Tobaksafvænning

Hypnose er den mest effektive metode til at holde op med at ryge. Omkring 85 procent bliver fri for tobakstrangen allerede ved en enkelt behandling. Alle kan i princippet holde op med at ryge, hvis de griber afvænningen rigtigt an. Men de fleste begår den fejl, at de sætter viljen ind mod tobakken. Jo mere, man koncentrerer sig, jo mere tænker man på tobak. Tobakshunger er nemlig også en vane, der som alle andre vaner hører til i underbevidstheden.

Enhver dårlig vane bekæmpes derfor mest effektivt, når underbevidstheden bliver påvirket. Det sker bedst ved hypnose og selvsuggestion.

Kontaktinformation

JEAN FELIX HYPNOSE

Grønnegade 24
7100 Vejle, Denmark


Tlf: 40 73 16 23

E-mail: info@jeanfelixhypnose.dk


Træffes efter aftaleIndhold

Hvorfor vælge hypnose?

"Underbevidstheden er den stærkeste magt i vores psyke. Derfor kan man ikke blot tage sig sammen og blive rask. Der må andre metoder til, som kan påvirke underbevidstheden og ændre reaktionerne. 

Det er hypnosebehandling særdeles velegnet til.

                                                                                                  "Jean Felix"   

Copyright © 2022 Jean Felix

Design og udvikling Acaao